Odluka o uvođenju i korištenju sustava video nadzora

KLASA: 044-01/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 19. kolovoza 2022.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) i odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, gradonačelnica Grada Korčule, u ime Grada Korčule kao voditelja obrade, dana 19. kolovoza 2022. godine donijela je

O D L U K U
O UVOĐENJU I KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA

Članak 1.

(1) Videosnimka dobivena nadzornom kamerom koja sadrži snimljen lik i/ili biometrijske značajke osobe predstavlja osobni podatak te se na sve videosnimke koje su po svom sadržaju osobni podaci u potpunosti primjenjuju odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016.godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
(2) Video nadzor obuhvaća stvaranje snimke u odnosu na službene objekte i prostorije voditelja obrade i javne površine Grada Korčule.
(3) Video nadzor ne obuhvaća prostorije u kojima zaposlenici i korisnici borave, prostorije predviđene za odmor, osobnu higijenu, presvlačenje i toalet.

Članak 2.

Prilikom prikupljanja, pohranjivanja, čuvanja i korištenja podataka prikupljenih video nadzorom Voditelj obrade je dužan zaštititi podatke sukladno Uredbi i Zakonu, te ostalim propisima koji se odnose na predmet ovog akta.

Članak 3.

 (1) Sustav video nadzora provodi se u svrhu:
– smanjenja rizika i povećanja zaštite i sigurnosti zaposlenika i ostalih osoba koji se nađu u prostorima voditelja obrade a osobito kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i ostalih prostora, te radi smanjenja izloženosti zaposlenika i ostalih ljudi riziku od razbojstva, provala, nasilja i krađa,
– zaštite života i zdravlja ljudi i imovine na javnim mjestima, s ciljem smanjenja izloženosti riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, oštećenja, uništenja, uspostavljanja javnog reda i mira i sl.
(2) Sustav video nadzora (obrada podataka putem video nadzora) ne smije biti u suprotnosti niti prevladavati nad interesima ispitanika.
(3) Snimke koje su snimljene sustavom video nadzora mogu se koristiti isključivo za navedeno u stavku 1. ovoga članka.

Cjeloviti tekst Odluke možete pročitati na poveznici.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.