Održan Okrugli stol u okviru Meshartility projekta

Meshartility je međunarodni projekt sufinanciran iz programa Inteligentna Energija Europe (IEE). Konzorcij projekta čini 17 partnera, a uključuje energetske agencije, opskrbljivače energijom, jedinice lokalne samouprave i stručnjake iz 12 zemalja.

Hrvatski partneri na projektu su Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA i Društvo za oblikovanje održivog razvoja DOOR.

DUNEA je 15.07. 2013. godine, u okviru projekta Meshartility, održala Okrugli stol na kojem su prisustvovali predstavnici Grada Korčule, Korčulanska razvojna agencija KORA, kao i predstavnici ostalih općina otoka Korčule. Uz članove DUNEA-e predavači su bili i Goran Krajačić, stručnjak za energetska postrojenja i energetiku sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu te Maro Kristić, pročelnik Upravnog odjela za more, turizam i poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj projekta Meshartility (Mjerenje i razmjena podataka s opskrbljivačima energijom za Sporazum gradonačelnika) je razvoj rješenja i alata koji omogućavaju razmjenu energetskih podataka između energetskih kompanija i lokalne zajednice vezano za procjenu lokalnih emisija stakleničkih plinova i planiranje mjera za rješavanje tog problema. Pristup pouzdanim energetskim podacima omogućit će lokalnim vlastima da lakše nadgledaju učinak implementiranih strategija i planova. Ta rješenja i alati pomoći će gradovima koji su potpisnici Sporazuma gradonačelnika, da razviju svoje Akcijske planove održivog energetskog razvoja (SEAP).

Akcijski plan energetskog razvitka (SEAP) biti će jedan od temeljnih dokumenata za prijavljivanje na strukturne fondove EU. U ovom akcijskom planu odredit će se strategija povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

U okviru projekta izradit će se i primijeniti u praksi shema sustavne suradnje između jedinica lokalne samouprave i opskrbljivača energijom. Ukupno 72 jedinice lokalne samouprave iz 12 zemalja biti će podržane prilikom izrade referentnog inventara CO2. Grad Korčula ima priliku priključiti se ovom projektu i među prvima u županiji izraditi Akcijski plan održivog energetskog razvoja.

Jedan od ciljeva projekta je i potpisivanje Sporazuma gradonačelnika (CoM – Covenant of Mayors). Sporazum gradonačelnika je europski pokret u kojem sudjeluju lokalne i regionalne vlasti dobrovoljno se obvezujući na povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Kroz preuzimanje dobrovoljne obveze, potpisnici Sporazuma teže dostizanju i nadilaženju EU cilja 20-postotnog smanjenja emisija CO2 do 2020. godine.

Za više podataka o Meshartility projektu posjetite: www.meshartility.eu