Natječaj u okviru EU programa “Kultura 2007-2013”, komponenta “Projekti suradnje”.

Obaviještavamo Vas da je otvoren natječaj u okviru EU programa "Kultura 2007-2013", komponenta "Projekti suradnje". Rok prijave je 30. listopada 2010. godine.

Objavljenim natječajem financirat će se tzv. projekti suradnje.

Projekti suradnje su projekti u području kulture koji promiču suradnju i zajedničke ciljeve izmedju organizacija zemalja koje sudjeluju u samom programu.

Sektori koji su pokriveni komponentom “suradnje”:

  1. kulturno nasljeđe;
  2. vizualne umjetnosti;
  3. preformansi;
  4. dizajn i primjenjene umjetnosti;
  5. arhitektura i literarno štivo;
  6. multimedija i nove tehnologije (ne pokriva filmsku i audiovizualnu umjetnost);
  7. interdisciplinarni projekti.

Na natječaj se mogu prijaviti: privatne ili javne organizacije koje su zakonski registrirane u jednoj od zemalja sudionica programa i čija je glavna aktivnost usmjerna na kulturnu djelatnost (npr. umjetničke galerije, orkestri, plesne škole, zaklade, kulturna udruženja, sveučilista, lokalne zajednice)

Programom će se financirati 50% prihvatljivih troškova.
Finaciranje od strane EU iznosit će izmedju 50.000 i 200.000 eura po projektu.

Potrebno je također da projekt prijavite s najmanje 3 strana partnera.

Više informacija i materijali:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands1_en.php