Tag: projekti

Zaključak o utvrđivanju značajnih projekata za koje će se izrada projektne dokumentacije financirati iz sredstava HBOR-a

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), a u vezi  s točkom 2. Zaključka Gradskog vijeća, KLASA: 402-01/11-01/11, URBROJ: 2138/01-01-11-1, od 18. srpnja 2011. godine („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 4/11), Gradsko vijeće Grada Korčule …