Grad prijavio dva projekta na natječaj MRRFEU

Na natječaj "Program održivog razvoja lokalne zajednice kojeg je raspisalo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Grad Korčula je 15. veljače 2013. godine prijavio dva projekta ukupne vrijednosti veće od 2,5 milijuna kuna

Prvi projekt Rekonstrukcija pokrova krovišta, vanjskih otvora i PVC podova u zgradi Dječjeg vrtića Korčula” ima za cilj poboljšanje prostornih, higijenskih, zdravstvenih i općih uvjeta boravka djece u vrtiću, ali i radnih uvjeta zaposlenog osoblja, radi osiguranja propisanog Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Realizacijom ovog projekta bit će zamijenjeno 675,5 m2 drvene oplate, krovnog pokrivača i izolacije, 210 m pocinčanih oluka, 46 kom prozora raznih dimenzija, 6 kom vanjskih PVC vrata, te ugradnja 195 m2 nove PVC podne obloge.

Glavne aktivnosti projekta vezane su za izvođenje pripremnih, građevinskih, obrtničkih i ostalih radova u cilju zamjene dotrajalih i ugradnje novih elemenata zgrade. Predviđeno trajanje provedbe projekta procijenjeno je na 60 dana.
Traženi iznos sufinanciranja od MRRFEU je 686.138,93 kn, dok bi Grad iz svog proračuna osigurao 216.675,45 kn, odnosno 24% ukupne vrijednosti investicije.

Drugi projekt “Izgradnja kolektora oborinske i fekalne odvodnje na dijelu Ulice dr. Ante Starčevića u Korčuli ima za cilj riješiti ispravno funkcioniranje odvodnje i zbrinjavanje oborinskih i otpadnih voda od novoizgrađenog poslovno-garažnog centra u gradu Korčuli, na predjelu zvanom Potok, do prečistača i ispusta u more kod Aci marine Korčula, a u svrhu priključenja postojećih i budućih građevina na mrežu oborinske i fekalne odvodnje.

Očekivani rezultati:

  • izgradnja, puštanje u rad i potpuna funkcionalnost kolektora oborinske odvodnje ukupne dužine od 506,62 m, izgrađenog cijevima različitih profila, opremljenog odgovarajućim objektima (slivnici, revizorska okna, vodolovna okna s kišnim rešetkama i dr.),
  • izgradnja, puštanje u rad i potpuna funkcionalnost gravitacijskog kolektora fekalne odvodnje ukupne dužine od 208,14 m, izgrađenog korugiranim cijevima DN/ID 250/282,9 mm, opremljenog sa 12 kom revizijskih okana.

Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 1.661.556,94 kn. Traženi iznos sufinanciranja od MRRFEU je 800.000 kn, dok bi Grad iz svog proračuna osigurao preostalih 861.556,94 kn, odnosno 52 % ukupne investicije.

Rezultati natječaja očekuju se u roku od 3 mjeseca.