Plan nabave Grada Korčule za radove, robe i usluge za 2011. godinu

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07 i 125/08) i članka 74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule donosi

P L A N
nabave Grada Korčule za radove, robe i usluge za 2011. godinu

  • Cijeli tekst Plana nabave može te pogledati ovdje