Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Korčule za 2020. godinu

KLASA: 214-02/20-01/07 URBROJ: 2138/01-02-20-1 Korčula, 5. svibnja 2020. Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada …

KLASA: 214-02/20-01/07
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 5. svibnja 2020.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 5. svibnja 2020. godine donio je

P L A N
unapređenja zaštite od požara  na području Grada Korčule za 2020. godinu

Članak 1.

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području Grada Korčule u 2020. godini.

Članak 2.

Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine, za području Grada Korčule  pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:

  1. operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD Korčula za 2020. godinu,
  2. aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju požara te sprječavanju širenja požara,
  3. ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora,
  4. protupožarni nadzor deponija „Kokojevica“, kao potencijalnog uzročnika požara,
  5. utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova

Plan možete pročitati na poveznici.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris ing.