Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2022. godini

KLASA: 245-01/22-01/04
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 28. veljače 2022.

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule dana 28. veljače 2022. godine donijela je

P L A N
ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2022. godini

Članak 1.

U svrhu protupožarne zaštite na području Grada Korčule, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta koje je u vlasništvu fizičkih osoba, ovim se Planom planira ustrojavanje motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Korčule, i to:

  1. Protupožarno motrenje – ustrojavanjem motriteljskih mjesta na tvrđavi sv. Vlaha (Forteca) u Korčuli i na lokaciji „Dubovo“ (između Pupnata i Čare) koje će ujedno do daljnjega biti i stacionarno mjesto interventne vatrogasne grupe DVD-a Korčula za interventno gašenje nastalih požara na području Čare i Pupnata.
  2. Protupožarno ophodarenje na potezu Korčula-Čara-Korčula.

Članak 2.

Motriteljsko dojavna služba se ustrojava i obavlja za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine (požarna sezona).

Cjeloviti tekst Plana možete pročitati na poveznici.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.