Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10) te članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Narodne novine“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule donosi

P L A N
ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe

  • Cijeli tekst Plana možete pogledati ovdje