Početak provedbe IEE projekta MASHARTILITY

U okviru Programa Inteligentna energija Europe (Intelligent Energy Europe – IEE) s početkom provedbe započeo je projekt MASHARTILITY – Mjerenje i razmjena podataka s komunalnim servisima za Sporazum gradonačelnika / načelnika (Measure and share data with utilities for the Covenant of Mayors)

Jedan od partnera u projektu je i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije, DUNEA.

Program IEE je sastavni dio EU Okvirnog programa konkurentnosti i inovacija (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) u sklopu kojega je prijavljen projekt MASHARTILITY na pozivu za projektne prijedloge u 2011. godini. Cilj IEE programa je podržavanje energetske diverzifikacije i promocija novih obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i upotrebe obnovoljivih izvora energije u sektoru transporta ka ostvarivanju općeg cilja od 20-20-20 do 2020. godine.

MASHARTILITY je projekt koji je prepoznao važnost razmjene podataka o utrošenoj energiji između javne uprave, poslovnog sektora i građanstva, i pružatelja usluga u energetici. Problem razmjene relevantnih podataka je specifičnost koja se javlja u provedbi Akcijskih planova održivog korištenja energije (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) i nerijetko presudan faktor ka njihovoj uspješnoj realizaciji.

Specifični cilj projekta je razvoj strukture i implementacija sheme suradnje između jedinica lokalne/regionalne samouprave i njihovih institucija s operatorima distribucijskih sustava energije; razvoj, implementacija i monitoring SEAP-a na projektnom području, i širenje svijesti o planovima i rezultatima projekta među relevantnim dionicima u Europi.

Nositelj projekta je ARGEM, Energetska agencija regije Murcia iz Španjolske koji je okupio 17 partnera iz gotovo svih zemalja Europe. Ukupan proračun projekta je gotovo € 2.426.000,00, dok je proračun DUNEA € 88.044,00. EU programom IEE sufinancira projekte u iznosu od 75 % od iznosa proračuna.

DUNEA će u naredne 3 godine koliko je predviđeno trajanje projekta provoditi projektne aktivnosti na području otoka Korčule i Lastova.