Ponavljanje drugog postupka Javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Korčule

Grad Korčula je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Korčule, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Korčula, Općina Blato, Općina Janjina, Općina Lastovo, Općina Lumbarda, Općina Mljet, Općina Orebić, Općina Smokvica, Općina Ston, Općina Trpanj i Općina Vela Luka. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 27.03.2019. godine do 10.04.2019. godine. Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje. Očitovanja operatora zaprimat će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: [email protected].

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

  1. Obavijest o ponavljanju drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Korčule
  2. Prilog 3_JR_II.

NAPOMENA:

Rezultate mapiranja na temelju Q42018 podataka iz HAKOM aplikacije trenutno nije moguće nadopuniti posljednim podatcima o finalnim korisnicima jer je proces prikupljanja i definiranja broja finalnih korisnika na inicijalnim bijelim adresama (proizašlim iz podataka Q42018 HAKOM aplikacije) u tijeku. Na poveznici se nalaze raspoloživi podatci o korisnicima (rezultati mapiranja iz prethodne javne rasprave) za koje se ne jamči točnost.

Izviješće o provedenom ponovljenom drugom postupku javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Korčule:

Izvješće o provedenom ponovljenom drugom postupku javne rasprave