Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 18. travnja (utorak) 2023. godine, s početkom u 18:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/23-01/00002
URBROJ: 2117-9-01-23-00001
Korčula, 11. travnja 2023.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 18. travnja (utorak) 2023. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće gradonačelnice o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
  Prilog 1
  Prilog 2
 3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2022. godinu
  Prilog 1
 4. Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2022./2023. godinu
 5. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Dječjeg vrtića Korčula
  Prilog 1
 6. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2022.
 7. Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 1
  Prilog 1
 8. Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 2
 9. Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 3
 10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule-SECAP
  Prilog 1
  Prilog 2

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin