Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 8. svibnja 2019. godine, s početkom u 18.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/19-02/03
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 29. travnja 2019.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 za dan 8. svibnja (srijeda) 2019. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Korčule
 3. Konačni prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Grada Korčule
 4. Konačni prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini
 5. Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula
  Prijedlog Dječjeg vrtića Korčula za ravnatelja Dječjeg vrtića Korčula
 6. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2018. godinu
 7. Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2018./2019. godinu
 8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2018. godinu
 9. Program rada i financijski plan Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2019. godinu
 10. Izvješće o radu Gradskog muzeja Korčula za 2018. godinu
 11. Program rada Gradskog muzeja u Korčuli za 2019. godinu
 12. Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2018. godinu
 13. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2019. godinu
 14. Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2018. godinu
 15. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2019. godinu.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.