Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 12. prosinca (utorak) 2023. godine, s početkom u 16:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/23-01/00007
URBROJ: 2117-9-01/01-23-00001
Korčula, 5. prosinca 2023.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 12. prosinca (utorak) 2023. godine,
s početkom u 16:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule
 2. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2023. godinu
  Prilog 1
 3. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2023. godini
 4. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2023. godini
 5. Konačni prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2023. godinu
 6. Konačni prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Korčule za 2023. godinu
 7. Konačni prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2023. godinu
 8. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2024. i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu
  Prilog 1
 9. Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2024. godinu
 10. Konačni prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2024. godini
 11. Konačni prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2024. godini
 12. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2024. godinu
 13. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2024. godinu
 14. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Korčule u 2024. godini
 15. Konačni prijedlog Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre Grada Korčule
  Prilog 1
 16. Konačni prijedlog Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Korčule u 2024. godini
 17. Konačni prijedlog Odluke o ustupanju Interpretacijskog centra Marko Polo na upravljanje Gradskom muzeju Korčula
 18. Konačni prijedlog Odluke za davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o uređenju međusobnih odnosa – novi autobusni kolodvor
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
  Prilog 4
  Prilog 5
 19. Konačni prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule od 2024. do 2028.
 20. Konačni prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnostii
  Prilog 1
  Prilog 2
 21. Konačni prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu ili sidrištu luke na području Grada Korčule za 2025. godinu
 22. Konačni prijedlog Rješenja o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 23. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za 2023. godinu
 24. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule u 2024. godini
 25. Konačni prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Orebić za 2024. godinu.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin