Poziv na 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

23. (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 15. travnja 2020. godine, s početkom u 18.00 sati, u kino dvorani Doma kulture Liburna u Korčuli.

KLASA: 021-05/20-02/02
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 9. travnja 2020.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 23. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 15. travnja (srijeda) 2020. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u kino dvorani Doma kulture Liburna u Korčuli

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća
  2. Program mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus).

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r

Komentiraj