Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 8. travnja (četvrtak) 2021. godine, s početkom u 17:00 sati, u kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli.

KLASA: 021-05/21-02/03
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 30. ožujka 2021.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 8. travnja (četvrtak) 2021. godine,
s početkom u 17:00 sati,
u kino dvorani Doma kulture  „Liburna“ u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
 3. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 4. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule
  Prilog 1
 5. Suglasnost na prijedlog (novog) pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja
  Prilog 1
 6. Suglasnost na ishođenje rješenja o izvedenom stanju za rekonstrukciju zgrade stambene namjene (kat. čest. 1421 i 176 k.o. Korčula)
  Prilog 1
 7. Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2020. godinu
 8. Program rada Gradskog muzeja za 2021. godinu
 9. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2020. godinu
 10. Program rada i financijski plan Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2021. godinu
 11. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2020. godinu
 12. Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2020./2021. godinu
 13. Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2020. godinu
 14. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2021. godinu
 15. Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2020. godinu
 16. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2021. godinu
 17. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2020. godinu

Sjednica će se održati kombiniranim načinom, putem videokonferencije za vijećnike koji ne mogu prisustvovati, te u kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli za sve vijećnike koji mogu prisustvovati sjednici.

 Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.