Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 29. studenog (ponedjeljak) 2021. godine, s početkom u 18:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 021-05/21-02/08
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 22. studenog 2021.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 29. studenog (ponedjeljak) 2021. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2022. godini
  Prilog 1
  Prilog 2
 3. Konačni prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu ili sidrištu luke na području Grada Korčule za 2023. godinu
 4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
  Prilog 1
  Prilog 2
 5. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (javne zelene površine-zemljište za sport i rekreaciju u Pupnatu)
  Prilog 1
 6. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (javno parkiralište u Korčuli).
  Prilog 1

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin, v.r.