Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 16. ožujka (srijeda) 2022. godine, s početkom u 18:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/22-01/01
URBROJ: 2117-9-01-22-1
Korčula,  9. ožujka 2022.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 16. ožujka (srijeda) 2022. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju prava služnosti (na k.č. 4496 k.o. Čara)
  Prilog 1
  Prilog 2
 3. Davanje suglasnosti na ishođenje rješenja o izvedenom stanju za rekonstrukciju zgrade izgrađenoj na k. č. 114, 115, 3652, 3648 i 4509 k.o. Čara
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
 4. Konačni prijedlog pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 5. Izvješće o radu Gradske knjižnice “Ivan Vidali” za 2021. godinu
 6. Program rada i financijski plan Gradske knjižnice “Ivan Vidali” za 2022. godinu
 7. Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2021. godinu
 8. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2022. godinu
 9. Izvješće o radu Gradskog muzeja Korčula za 2021. godinu
 10. Program rada Gradskog muzeja Korčula za 2022. godinu
 11. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2021. godinu
 12. Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2021./2022. godinu
 13. Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2021. godinu
 14. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula za 2022. godinu
 15. Prijedlog (novog) Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“ – davanje suglasnosti
 16. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za razdoblje 2022.-2025. godine.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin, v.r.