Poziv na javni uvid

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Korčulu održat će se u trajanju od 16 dana, od 5. do 21. lipnja 2019 godine.

KLASA: 320-02/18-01/03
URBROJ: 2138/01-03/1-19-70
Korčula, 3. svibnja 2019.

Temeljem članka 29. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18) Grad Korčula objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

I. Grad Korčula izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Korčulu (dalje u tekstu: Program).

II. Javni uvid u Program održat će se u trajanju od 16 dana, od 5. do 21. lipnja 2019 godine.

Javni Poziv možete pročitati  ovdje.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Korčulu 2019 

PRILOG KOPIJA KATASTARSKOG PLANA-1
PRILOG KOPIJA KATASTARSKOG PLANA-2
PRILOG KOPIJA KATASTARSKOG PLANA-3
PRILOG 1
PRILOG 2
Pregledne karte

 

v.d. PROČELNIK
Srđan Mrše, dipl. iur.

 

 

Komentiraj