Poziv na prezentaciju ”Sustav upravljanja kvalitetom u jedinicama lokalne samouprave”

U srijedu, 3. ožujka 2010. godine, u Gradskoj vijećnici u Korčuli, s početkom u 9:30 sati održat će se prezentacija na temu mogućnosti izgradnje i implementacije sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2000) u jedinicama lokalne samouprave. Predavač je gosp. Mladen Priskić, dipl. ing., menadžer kvalitete.

Već je niz općina i gradova RH prihvatio, izgradio i  primijenio sustav upravljanja kvalitetom, kao osnovu svakog budućeg poboljšanja procesa upravljanja i pružanja usluga svojim korisnicima – građanima.

Kontinuiranim jačanjem partnerstva sa građanima, poduzetnicima i drugim subjektima u zajednici, jačanjem transparentnosti poslovanja, transformacijom i optimizaciom poslovnih procesa, Grad Korčula želi oformiti upravu koja će pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživati povjerenje svakog člana zajednice.

Za dugoročan uspjeh u radu gradske uprave presudnu ulogu ima uvođenje standardnih radnih procesa i procedura kontrole kvalitete usluga, kako bi se građanima i svim ostalim institucijama zajamčila kvalitetna, transparentna i efikasna usluga. Osnovna vrijednost sustava upravljanja kvalitetom je sagledavanje čitave organizacije kao niza isprepletenih radnih procesa i procedura gdje kvaliteta ima presudnu i najvažniju ulogu, a uvijek u cilju zadovoljenja potreba građana.

Prezentacija je namijenjena svim službenicima i namještenicima gradske uprave, upravi Hobera i ustanova u vlasništvu Grada te TZGK.

Na prezentaciju također pozivamo sve vijećnike GV, poduzetnike i ostale zaainteresirane građane. 

 

UKRATKO O ISO NORMAMA:

ISO 9001 je međunarodna norma koja opisuje sustav upravljanja kvalitetom.
Navedena norma je generička norma, što znači da su svi zahtjevi u normi općeniti i da se mogu primijeniti na svaku organizaciju bez obzira na njenu vrstu, veličinu i ponuđeni proizvod ili uslugu. Zahtijeva da najviša upravljačka struktura u nekoj organizaciji planira, provodi i kontrolira svoje djelatnosti prema kriteriju zadovoljavanja kupca / korisnika / građana svojih proizvoda / usluga, djelotvornosti i učinkovitosti svojih procesa i eliminiranju troškova koji su posljedice grešaka. Na području uslužnih djelatnosti uvode se u financijskim institucijama, zdravstvu, obrazovnim institucijama, prijevozničkim i turističkim organizacijama itd.

Norme ISO 9001 i ISO 14001 postale su uobičajeni model upravljanja vladinim institucijama, uvode ih lokalne vlasti i gradske uprave.

ISO 14001 predstavlja međunarodnu normu koja se primjenjuje dobrovoljno na sve pravne osobe i koja određuje kako treba razviti učinkoviti sustav upravljanja okolišem.

Sustav upravljanja okolišem koji je definiran međunarodnom normom temelji se na tri osnovna principa:

  1. Opredjeljenje za usklađenost sa zakonskim zahtjevima iz zaštite okoliša
  2. Opredjeljenje za trajnim poboljšanjima u zaštiti okoliša
  3. Opredjeljenje za prevenciju onečišćenja