Poziv na radionicu “ldentifikacija tradicijskih proizvoda” u Korčuli

Agencija DUNEA i tim profesora dr.sc. Damira Kovačića sa Agronomskog Fakulteta u Zagrebu započeli su sa provedbom projekta "Razvoj agro-turizma u DNŽ - 1. faza: ldentifikacija i komercijalizacija tradicijskih proizvoda na području Županije". 18.01.2012. u 15:00 sati u Gradskoj vijećnici u Korčuli održat će se radionica s ciljem identifikacije prioritetnih tradicijskih proizvoda

Radionica je namijenjena svim poznavateljima i proizvođačima tradicijskih proizvoda (tradicijska jela i pića) s područja Grada Korčule.

Projekt  „RAZVOJ AGRO-TURIZMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI“ pretpostavlja poduzimanje cijelog niza istraživačkih i konzultantskih aktivnosti koje su u međusobno komplementarnom odnosu. Stoga je realizacija ovog projekta predviđena u nekoliko faza. Prva faza se sastoji iz dva dijela:

  1. Idejna studija: Utvrđivanje i gospodarsko vrednovanje tradicijskih jela i pića na području Dubrovačko-neretvanske županije.
  2. Pilot projekt: Komercijalizacija pet tradicijskih proizvoda na području Županije

U okviru idejne studije će se utvrditi lista perspektivnih tradicijskih prehrambenih proizvoda sa područja Županije, koji imaju gospodarski potencijal, ali do sada nisu bili odgovarajuće komercijalno vrednovani. Nadalje, utvrdit će se mogućnosti i ograničenja za njihovu proizvodnju i prodaju na lokalnom turističkom tržištu.

U okviru pilot projekta će se komercijalizirati 5 odabranih tradicijskih proizvoda što obuhvača njihovo tehnološko definiranje i marketinšku pripremu za tržište (legelizacija, standardizacija, dizajn, ambalaža, označavanje).

Za sve dodatne informacije o projektu i radionici molimo da kontaktirate gosp. Tomislava Grkovića, strčnog suradnika iz DUNEA-e ( tel: 020/312 714, email: [email protected]

  • Sažetak projekta „Razvoj agro-turizma u DNŽ” možete pogledati ovdje.