Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave – Izgradnja dječjeg igrališta u Žrnovskoj Banji

Priprema otvorenog postupka javne nabave: Izgradnja dječjeg igrališta u Žrnovskoj Banji

KLASA: 960-03/19-01/15
URBROJ: 2138/01-02-19-3
Korčula, 13. prosinca 2019.

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN) te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE
-Izgradnja dječjeg igrališta u Žrnovskoj Banji –
Ev. br. nabave: JN/MV-14/2019

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti – Izgradnja dječjeg igrališta u Žrnovskoj Banji (Žrnovo).

Tekst poziva možete pročitati ovdje.
Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati ovdje.
Troškovnik možete preuzeti ovdje.

 

 STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU