Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave – Rekonstrukcija instalacija u Ulici sv. Barbare u Korčuli

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da do 14. rujna 2020. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i/ili prijedloge.

KLASA: 960-03/20-01/21
URBROJ: 2138/01-02-20-3
Korčula, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Grad Korčula, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave, ev. broj nabave: JN/MV-7/2020, objavljuje

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE
– Rekonstrukcija instalacija u Ulici sv. Barbare u Korčuli –

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti – Rekonstrukcija instalacija u Ulici sv. Barbare u Korčuli.

Tekst poziva možete pročitati ovdje.
Nacrt dokumentacije o nabavi.
Troškovnik.
Glavni projekt.

GRAD KORČULA