Poziv za članove biračkih odbora

Pozivaju se zainteresirane osobe koje žele raditi u biračkim odborima povodom izbora članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora da se prijave u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule.

Pozivaju se zainteresirane osobe koje žele raditi u biračkim odborima povodom izbora članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora koji se održavaju dana 25. listopada 2015. g. da se prijave u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule osobno ili na telefon 711-143 ili 711184 ili 711-150, najkasnije do 12. listopada 2015. do 12:00.

Predsjednici i potpredsjednici biračkih odbora ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

Za rad u biračkim odborima prima se naknada.

Ukoliko političke stranke do 12. listopada u ponoć– 24:00 (shodno čl. 38. Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora) ne predlože članove  (koji mogu biti članovi političkih stranaka – osim predsjednika i potpredsjednika) isto će učiniti Izborno povjerenstvo između zainteresiranih osoba, poglavito za predsjednike i potpredsjednike biračkih odbora.

Izabrani kandidati će se posebno obavijestiti dok se neizabrani kandidati neće posebno obavještavati.

Predsjednica

Mirjana Burica Žuvela, dipl. iur.