Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave – Održavanje nerazvrstane ceste Marmontov put

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da do 25. kolovoza 2022. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i/ili prijedloge.

KLASA: 406-04/22-01/06
URBROJ: 2117-9-02-22-3
Korčula, 19. kolovoza 2022.

Na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17 i 75/20; dalje u tekstu: Pravilnik), Grad Korčula, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:
Održavanje nerazvrstane ceste Marmontov put

 Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti – Održavanje nerazvrstane ceste Marmontov put.

Tekst Poziva u cijelosti i obrazac za sudjelovanje možete pronaći ovdje.
Nacrt dokumentacije o nabavi
Troškovnik