Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: Arheološko istraživanje kule Svih Svetih

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: Arheološko istraživanje kule Svih Svetih