Pravilnik o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule – 2008.

Na temelju članka 25. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/01, 4/05 i 6/05) te članka 57. Poslovnika Gradskog vijeća («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 1/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na nastavku 19. sjednice održanom dana 17. siječnja 2008. godine

P R A V I L N I K
o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule