Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 172/03.), koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima.

„Pravo na pristup informacijama“ obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Srđan Mrše, dipl. iur.
Tel: 020 / 711 143

Tel: 020 / 711 150

Fax: 020 / 711 706

E-mail
: [email protected]

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

  • rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,
  • obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
  • unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
  • osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i
  • poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija.

Dodatni dokumenti: