Javni poziv za savjetovanje s javnošću oko donošenja Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre Grada Korčule

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt.

KLASA: 022-06/21-01/23
URBROJ: 2117-9-05/11-23-00018
Korčula, 12. listopada 2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pristupu informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme
za kontaktnu zonu stare gradske jezgre Grada Korčule

Grad Korčula objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre Grada Korčule.

Savjetovanje traje od 12. listopada 2023. godine do 12. studenog 2023. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt, osobno na adresu Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, Korčula ili putem elektroničke pošte na adresu: [email protected] uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Godišnjeg plana na kojeg se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

  • Javni poziv za savjetovanje s javnošću, Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje – Prilog 1 i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta – Prilog 2 možete preuzeti na poveznici.
  • Prijedlog Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme za kontaktnu zonu stare gradske jezgre Grada Korčule možete preuzeti na poveznici.
    Prilog 1. Elaborat urbane opreme

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću