Prijevremeni izbori za GV Grada Korčule održat će se 3. travnja 2011.

U NN br: 27/2011 od 03.03.2011. objavljena je Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za GV Grada Korčule. Objavljena je i Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva RH o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove GV Grada Korčule Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 3. travnja 2011. godine.

Kao što je poznato Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 106. sjednici, održanoj 3. veljače 2011. godine, donijela Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Korčule, na osnovu kojeg članovima Gradskog vijeća izabranim na lokalnim izborima 2009. godine prestao mandat. Sve ovlasti Gradskog vijeća preuzima povjerenik Vlade Republike Hrvatske.  

Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je i Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Korčule. Povjerenikom Vlade RH imenovan je Abel Brčić

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 112. sjednici, održanoj 3. ožujka 2011. godine, donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule.
Za dan provedbe izbora za Gradsko vijeće Grada Korčule određena je nedjelja, 3. travnja 2011. godine.
 

============================================ 

U NN 27/2011 od 3. ožujka 2011. godine objavljene su i Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule, koje ovdje prenosimo u cijelosti: 

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule, članove Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli, članove Općinskog vijeća Općine Klenovnik i članove Općinskog vijeća Općine Saborsko. Odluka Vlade Republike Hrvatske stupa na snagu 3. ožujka 2011. 

Izbori će se održati u nedjelju 3. travnja 2011. 

2. Rokovi teku od 4. ožujka 2011. u 00:00 sati. 

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova predstavničkog tijela moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle 15. ožujka 2011. do 24:00 sata, (članak 18. stavak 1. Zakona). 

4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata za izbor članova predstavničkog tijela kao i zbirnu listu, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle 17. ožujka 2011. do 24:00 sata, (članak 20. Zakona). 

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do  1. travnja 2011. do 24:00 sata, (članak 22. stavak 2. Zakona). 

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od 2. travnja 2011. u 00:00 sati do 3. travnja 2011. u 19:00 sati, (članak 24. stavak 1. Zakona). 

7. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle 25. ožujka 2011. do 24:00 sata, (članak 36. stavak 3. Zakona).
Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnom izbornom povjerenstvu, nadležno izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora. (članak 36. stavak 3. Zakona). 

8. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkih tijela, dakle 28. ožujka 2011. do 24:00 sata., (članak 36. stavak 6. Zakona). 

9. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle 25. ožujka 2011. do 24:00 sata, (članak 37. stavak 2. Zakona). 

10. Glasovanje traje neprekidno 3. travnja 2011. od 7:00 do 19:00 sati
Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati. (članak 43. stavak 1. Zakona). 

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle 4. travnja 2011. do 7:00 sati. (članak 49. Zakona). 

12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle 4. travnja 2011. do 19:00 sati.  (članak 50. stavak 1. Zakona). 

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva. (članak 53. Zakona). 

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 55. do 62. Zakona 

15. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

Klasa: 013-06/11-03/01
Urbroj: 507-11-01 

Zagreb, 3. ožujka 2011. 

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.