Priopćenje: Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik izvješćuje gospodarske subjekte, jedinice lokalne samouprave, udruge i druge institucije da je od 15. siječnja 2013. nastavio s provedbom mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja 2011.-2012. godini, s produženom primjenom do 01.07.2013.

Provedbene aktivnosti iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja usmjerene su na skupine nezaposlenih i neaktivnih osoba koje zbog svoje razine obrazovanja, nedostataka radnog iskustva, godina života, obiteljskih i socijalnih uvjeta nisu konkurentne, a niti pokretljive na tržištu rada. Dio provedbenih aktivnosti, a time i osigurana sredstva usmjerena su na poslodavce kojima prijete teškoće u poslovanju kako bi mogli zadržati postojeću  zaposlenost.

U okviru Godišnjeg plana poticanja zapošljavanja za 2013. godinu mjere aktivne politike  zapošljavanja se razvrstavaju prema vrsti aktivnosti i intervenciji te financijskoj podršci na :

a) Potpore za zapošljavanje
b) Potpore za samozapošljavanjec) Potpore za usavršavanje
d) Obrazovanje nezaposlenih
e) Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

f)  Javne radove
g) Potpore za očuvanje radnih mjesta

Svi zainteresirani koji ispunjavaju uvjete mogu podnijeti zahtjeve i dobiti sve potrebne informacije  na web stranici www.hzz.hr ili svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati u:
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Dubrovnik
– PU/Ispostavi Dubrovnik, V.Nazora 5, Dubrovnik   020/433-700, 433-715
– Ispostavi Korčula-Lastovo, Buculin 5, Korčula  020/711-189

…..v.d. Predstojnik:
mr.sc. Dasen Jasprica, v.r.

Komentiraj