Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu

Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća, te temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 2. predstavničko tijelo donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Procjena rizika od velikih nesreća – Grad Korčula
Grafički prilog 1
Grafički prilog 2
Grafički prilog 3
Grafički prilog 4
Grafički prilog 5