Skraćeni zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 23. listopada (utorak) 2018. godine, s početkom u 17.20 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.
Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.
Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić. v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet, Bernarda Tomić, v.d. pročelnica UO za proračun i financije, i Srđan Mrše, v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 14 vijećnika. Od početka nije nazočio vijećnik Tino Andrijić.

Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.
Audio zapis sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.