Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 20. srpnja (petak) 2018. godine, s početkom u 18.05 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.
Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.
Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić. v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet (dio sjednice), Bernarda Tomić, v.d. pročelnica UO za proračun i financije (dio sjednice), i Srđan Mrše, v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 12 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Tino Andrijić, Ivona Kapor i Anton Lozica.

 

Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na poveznici.
Audio zapis sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.