Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2006)

Svečana sjednica održana je 28. srpnja (petak) 2006. godine s početkom u 10.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednica je održana povodom Dana Grada – blagdana sv. Todora, 29. srpnja.

Sjednici predsjedava Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

Nakon intoniranja državne himne, minutom šutnje odana je počast poginulima za Hrvatsku.

U omotu spisa sjednice nalazi se popis uzvanika pozvanih na svečanu sjednicu.

D n e v n i  r e d :

1. Dodjela javnih priznanja Grada Korčule

Predsjednik Vijeća svim građanima Grada Korčule čestita Dan Grada, pozdravlja nazočne i čita pristigle brzojave (nalaze se u omotu spisa sjednice).

Ivo Radovan, načelnik Općine Lumbarda, Gradonačelniku, članovima GP i GV Grada Korčule čestita na dosada postignutim rezultatima te izražava želju da tako nastave i dalje. Čestitke upućuje i svim dobitnicima ovogodišnjih priznanja, a svim građanima Grada Korčule čestita Dan Grada.

Ivo Gavranić, načelnik Općine Blato, prigodnim se riječima obraća nazočnima čestitajući Dan Grada i blagdan sv. Todora, a ovogodišnjim dobitnicima čestita na priznanjima. Ističe da je iz izbora ovogodišnjih dobitnika nagrada vidljivo da otok ima prekrasne, vrijedne mlade ljude te da ni otok ni Grad ne moraju sumnjati u svoju budućnost.

Mira Buconić, županica Dubrovačko-neretvanske županije, pozdravljajući nazočne ističe da je na današnju sjednicu došla s oba dožupana kako bi, kao predstavnici  nove županijske vlasti, dali potporu gradskoj vlasti, ali i cijelom otoku. Žele dokazati da Županija daje veliki značaj otoku Korčuli te da će u svim budućim projektima Županije biti i Korčula. Svim građanima Grada Korčule čestita Dan Grada i blagdan sv. Todora.

Branko Bačić, državni tajnik za more, u svoje ime i u ime ministra Kalmete pozdravlja nazočne i čestita Dan Grada. Između ostalog iznosi da gospodarski razvoj otoka Korčule  u nekoliko proteklih godina, nije pratio na isti identičan način razvoj drugih velikih otoka Hrvatske i to je ono što ga žalosti. Drži da je otok Korčula stagnirao u dijelu koji se odnosi na vitalne infrastrukturne kapitalne projekte ali i u gospodarskom razvoju, a pogotovo u onim temeljnim djelatnostima kojima se Korčula isticala i u kojima je bila vodeći hrvatski otok kad je u pitanju gospodarski razvoj polivalentnog gospodarstva. Ne smatra da je razlog tome iscjepkanost LS. Teritorijalni ustroj koji je nastao 1993. godine, a niti geografska lociranost često puta ne mogu biti opravdanje za neke loše ili nedovoljno kvalitetno napravljene stvari. U trenutku kada se događaju veliki kapitalni objekti u našoj Županiji, pa i prema otoku, smatra da je krajnje vrijeme da se zajednički krene u kvalitetnu pripremu velikih gospodarskih projekata, koji moraju biti u prvom planu. Nema sumnje da će Vlada te projekte podržati i poticati. U ovom trenutku se na otoku Korčuli, u usporedbi s drugim otocima Hrvatske, provode najveći i najskuplji kapitalni projekti. To nije dovoljno. Kao državni tajnik za more obilazi mnoge otoke i tvrdi da je otok Korčula najteže i najlošije povezan s kopnom. Ta prometna izoliranost se ne može riješiti preko noći, ali Grad Korčula i Općina Vela Luka moraju uložiti dodatne napore po tom pitanju. Uskoro se očekuje i natječaj za kvalitetniju prometnu povezanost svih otoka. Na kraju čestita Gradonačelniku i njegovim suradnicima na dosada učinjenome po pitanju dobrobiti Grada Korčule.

Gradonačelnik pozdravlja nazočne i svim građanima Grada Korčule čestita Dan Grada i blagdan sv. Todora. Koristeći priliku ukratko iznosi ponešto o osnovnoj strukturi Grada te načinu trošenja Gradskog proračuna  Smatra da je povrat sredstava kroz sredstva HBOR-a do sada najveći doprinos države u smislu decentralizacije i način bržeg i boljeg razvijanja JLS. Govoreći o realiziranim programima i projektima ističe kino dvoranu Liburna kao projekt koji je najvećim dijelom financiran gradskim sredstvima. Grad pokušava stvoriti programe na kojima bi trebalo objediniti sve potencijale ovog Grada. Programe treba podijeliti u nekoliko skupina. Prije svega misli na skupine iz komunalne oblasti. Na tim programima je izuzetno bitna suradnja ne samo Grada Korčule već svih otočnih općina, Županije i ministarstava. Naime, to su programi koji zahtijevaju izuzetno puno rada, truda ali isto tako i financijskih sredstava. Nažalost, s nekima su odmakli dosta daleko a neki su još u početnoj fazi. Mišljenja je da zaštita okoliša i rješavanje centralnog deponija u ovom trenutku predstavlja temeljno pitanje. Sljedeći veliki projekti na kojima se radi su: centralno gradsko parkiralište s opskrbnim centrom, srednja škola u Korčuli sa športskom dvoranom, zimski bazen, projekt arhiva, muzej Marka Pola, dovršenje Palače Arneri, rekonstrukcija Gradskog muzeja, obnova gradskih zidina, uređenje lukobrana u Zavalatici, dogradnja Doma zdravlja, izgradnja nove zgrade Policije, projekt uređenja zelenih površina i šuma oko grada. Sve nabrojeno predstavlja veliku zadaću koju nije moguće riješiti u malom vremenskom razdoblju i zato poziva sve one koji se na bilo koji način mogu uključiti u njihovu realizaciju da se uključe i pripomognu te svojom direktnom participacijom u  pojedinom projektu dadu svoj doprinos. To su projekti od interesa za sve žitelje otoka Korčule. Ističe i problem vezan za prostorne planove. Na kraju čestita ovogodišnjim dobitnicima priznanja Grada te izražava zadovoljstvo što su među njima i vrlo mlade osobe. Na ovaj način Grad Korčula iskazuje svoju orijentiranost  prema mladima tj. primjećuje i vrednuje rezultate mladih koji su budućnost otoka.

Lovre Botica pozdravlja nazočne te u ime Odbora za javna priznanja objavljuje (uz obrazloženja) ovogodišnje dobitnike nagrada Grada Korčule.

(Obrazloženja se nalaze u materijalima sjednice.)

  • ženskoj klapi VERSE iz Korčule, dodjeljuje se kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule za 2006.g.
  • prof. ALENU KRAJANČIĆU iz Čare, dodjeljuje se osobna godišnja nagrada Grada Korčule za 2006.g.
  • prof. dr. sc. GORANU KALOGJERI iz Rijeke, dodjeljuje se osobna godišnja nagrada Grada Korčule za 2006.g
  • gosp. MIHAJLU MIŠU KIRCHMAYERU iz Korčule, dodjeljuje se nagrada Grada Korčule za životno djelo
  • akademik VOJMIR VINJA iz Zagreba, proglašava se počasnim građaninom Grada Korčule

Nagrade u ime Grada uručuje Gradonačelnik.

S obzirom da prof. dr. sc. Goran Kalogjera nije nazočan dodjeli priznanja, u njegovo ime nagradu preuzima njegova kći, Mia Kalogjera.

Akademik Vojmir Vinja također nije nazočan dodjeli priznanja, pa će mu isto biti naknadno uručeno.

Klapa Verse je, kao zahvalu na uručenom priznanju, otpjevala pjesmu kojom su osvojili 1. nagradu publike na „Omišu 2006.“.

Mia Kalogjera u ime oca pozdravlja nazočne i zahvaljuje na uručenom priznanju uz naznaku da će njezin otac  i dalje raditi na promoviranju otoka Korčule.

Mihajlo Mišo Kirchmayer se zahvaljuje vijećnicima na dodijeljenom priznanju i GK Stari grad koji ga je predložio kao kandidata za tu nagradu.

Predsjednik Vijeća poziva nazočne na prigodni domjenak u hotelu „Korčula“.

Završeno u 11.00 sati.

ZAPISNIČAR                                                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Tomašić                                                                                    Frano Skokandić,ing.