Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 19. prosinca (srijeda) 2018. godine, s početkom u 17.10 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.
Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.
Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić. v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet, Bernarda Tomić (dio sjednice), v.d. pročelnica UO za proračun i financije, Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnica UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, i Srđan Mrše, v.d. pročelnika.

Utvrđen je (početni) kvorum od 14 vijećnika. Od početka nije nazočio vijećnik Anton Lozica.

Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete pročitati na ovdje.
Zvučni zapis sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule možete poslušati na poveznici.