Skraćeni zapisnik sa 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana 11. svibnja (ponedjeljak) 2015. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici je predsjedao Joško Cebalo – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Marko Skokandić – zamjenik gradonačelnika, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun (do 21,35 sati), Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnica UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (do 20.15 sati), Ivana Fazinić, direktorica KORA-e d.o.o., i Srđan Mrše, v.d. pročelnika.

Prije početka sjednice, tj. utvrđivanja kvoruma, vijećnik Zoran Čumbelić položio je svečanu prisegu.

Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Mario Sardelić i Ivona Kapor.

Cijeli Zapisnik možete vidjeti OVDJE.

Audio zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.

Komentiraj