Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2011)

Sjednica je održana 18. srpnja (ponedjeljak) 2011. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća. Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada. Sjednica se prenosi putem Radio Korčule. Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, …

Sjednica je održana 18. srpnja (ponedjeljak) 2011. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Franc Stenek – zamjenik gradonačelnika, i Srđan Mrše – tajnik Grada. 

Na početku sjednice, prije utvrđivanja kvoruma, Joško Cebalo, kao predsjednik Mandatnog odbora, ispred Odbora je podnio izvješće o prestanku vijećničkog mandata Alenu Krajančići (HSS) i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnika Renatu Jurjeviću (u radnom materijalu), prema kojem je Alenu Krajančiću, temeljem ostavke, prestao vijećnički mandata 14. srpnja 2011. godine a danom 15. srpnja 2011. započeo mandat njegovu zamjeniku Renatu Jurjeviću (HSS).

Predsjednik vijeća utvrđuje da je Gradsko vijeće primilo izvješće na znanje.

Nakon podnošenja izvješća, vijećnik Renato Jurjević dao je svečanu prisegu, nakon čega se pristupilo utvrđivanju kvoruma.

Utvrđen je (početni) kvorum od 14 vijećnika,  s tim da je vijećnik Vicko Ivančević stigao netom nakon utvrđivanja početnog kvoruma, tako da kvorum čini 15 vijećnika.

  • Pogledajte kompletan zapisnik