Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2011)

Sjednica je održana 27. listopada (četvrtak) 2011. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća. Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada. Sjednica se prenosi putem Radio Korčule. Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, …

Sjednica je održana 27. listopada (četvrtak) 2011. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.
Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada.
Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.
Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Franc Stenek – zamjenik gradonačelnika, Srđan Mrše – tajnik Grada.
Na početku sjednice, prije utvrđivanja kvoruma, Joško Cebalo, kao predsjednik Mandatnog odbora, ispred Odbora je podnio izvješće o prestanku vijećničkog mandata Fani Šegedin (SDP) i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnice Mariu Sardeliću (u radnom materijalu), prema kojem je Fani Šegedin, temeljem ostavke, prestao vijećnički mandat 12. listopada 2011. godine, a danom 13. listopada 2011. godine započeo mandat njezinom zamjeniku Mariu Sardeliću (SDP).
Predsjednik Vijeća utvrđuje da je Gradsko vijeće primilo izvješće na znanje.
Nakon podnošenja izvješća, vijećnik Mario Sardelić dao je svečanu prisegu, nakon čega se pristupilo utvrđivanju kvoruma.
Utvrđen je (početni) kvorum od 13 vijećnika. Od početka nisu nazočni vijećnici Nika Silić Marojević i Ivan Farac.