Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2009)

Sjednica je održana 28. prosinca (ponedjeljak) 2009. godine, s početkom u 18.07 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

Utvrđen je (početni) kvorum od 14 vijećnika (od početka nije nazočan vijećnik Joško Cebalo).

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Franc Stenek – zamjenik gradonačelnika i Srđan Mrše – tajnik Grada.