Sretan 8. ožujka, Međunarodni dan žena

Danas obilježavamo Međunarodni dan žena, 8.ožujka. Gradonačelnik Grada Korčule želi svim pripadnicama ljepšeg spola sretan Dan žena.

Poštovane Korčulanke,

povodom 8. ožujka – Međunarodnog dana žena upućujem vam svoje iskrene čestitke.

Međunarodni dan žena, 8. ožujka, proglašen 1920, godine, a službeno priznat kao “Međunarodni dan za prava žena i za mir” u Ujedinjenim narodima 1977. godine, simbolizira pokret za ženska prava, kao što su pravo glasa, pravo na legalizaciju pobačaja ili  pravo na rad.

Danas obilježavamo ovaj dan ne samo kao sjećanje na generacije žena koje su ustrajale u teškoj borbi za ostvatenje svojih  prava, nego i zbog toga da damo potporu nastojanjima za emancipaciju žena u društvenom, ekonomskom i političkom smislu.

Svi moramo biti posebno osjetljivi na probleme koji se odnose na zlostavljanja žena u obitelji, na radnom mjestu, u svakodnevnom životu. Trebamo težiti da svakoj ženi osiguramo adekvatno mjesto u društvu štiteći je pri tom i kao majku i kao suprugu i kao odgovornu radnicu.

Drage sugrađanke, čestitajući vam 8. ožujka želim da svi zajedno, ravnopravno i u sukladno svojim mogućnostima, izgrađujemo našu Korčulu kao mjesto ugodnog života i rada.

Gradonačelnik
Mirko Duhović