Suglasnost za provedbu projekta “Rekonstrukcija dječjeg vrtića Čara”

Temeljem članka 23. Pravilnika o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/15), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine dalo

S U G L A S N O S T

za provedbu projekta “Rekonstrukcija dječjeg vrtića Čara”

Naziv projekta:

Rekonstrukcija dječjeg vrtića Čara

Naziv korisnika:

Dječji vrtić Korčula

Kratki opis projekta:

Cilj projekta je rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u naselju Čara u Gradu Korčuli. Čara prema popisu stanovništva iz 2011. godine ima ukupno 616 stanovnika.

Dječji se vrtić nalazi u suterenu zgrade koja je u vlasništvu Grada Korčule, a njime upravlja ustanova Dječji vrtić Korčula. Površina vrtića je oko 217 m2.

Rekonstrukcija vrtića uključuje i proširenje prostora vrtića na prostoriju koja se do sada koristila kao spremište. Razlog adaptacije prostora je povećan broj djece predškolske dobi u naselju Čara. Kroz projekt će se napraviti rekonstrukcija dječjeg vrtića ali njegovo opremanje. Nabavit će se namještaj i različita odgojno-edukativna pomagala.

Zahvaljujući ovom projektu će se rani i predškolski odgoj djece u naselju Čara odvijati bez poteškoća što će doprinijeti povećanju kvalitete života u ovoj ruralnoj sredini.

Pri rekonstrukciji dječjeg vrtića primjenjivati će se važeće odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, te ostali važeći zakonski propisi regulirani Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju.

Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 2.000.000,00 kuna.

Cijeli tekst Suglasnosti možete vidjeti OVDJE.

Komentiraj