Suglasnost za provedbu projekta “Uređenje sportskih igrališta Grada Korčule”

Temeljem članka 23. Pravilnika o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/15), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine dalo

S U G L A S N O S T

za provedbu projekta “Uređenje sportskih igrališta Grada Korčule”

Naziv projekta:

Uređenje sportskih igrališta Grada Korčule

Naziv korisnika:

Ustanova „Športski objekti Korčula“

Kratki opis projekta:

Cilj projekta je poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo Grada Korčule, s posebnim naglaskom na slobodno vrijeme i sportske aktivnosti.

Projekt se provodi u sportskoj zoni na području naselja Žrnovo koje prema Popisu stanovništva iz 2011. godine ima 1.368 stanovnika. Žrnovo se nalazi na području Grada Korčule (5.663 stanovnika) na otoku Korčuli (s ukupno 15.522 stanovnika)

Projekt “Uređenje sportskih igrališta Grada Korčule” sastoji se od tri glavna dijela:

  1. Izgradnja sportskog – košarkaškog igrališta u sportskoj zoni na k.č. 4596/2 K.O. Žrnovo
  2. Ugradnja kontejnera (svlačionica i skladišta za sportsku opremu) uz igralište pod balonom na k.č. 4609 K.O. Žrnovo
  3. Ugradnja sustava za odvlaživanje/grijanje/hlađenje postojeće dvorane pod balonom

Sportsko – košarkaško igralište planira se izgraditi neposredno uz zgradu Gradskog bazena „Gojko Arneri“, a koja se zajedno s okolnim parcelama nalazi u sportskoj zoni. Ukupna površina sportskog igrališta će biti 264 m2. Za sportsko igralište prema čl. 4 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/2015)  nije potrebno ishođenje građevinske dozvole, a radovi će se izvoditi u skladu s glavnim projektom na način da se poštuju sve odredbe propisane važećim Prostornim planom uređenja Grada Korčule. Sportsko igralište će biti ograđeno betonskom ogradom visine 50 cm na koju će se osloniti ograda od pocinčane žice. Na igralište će se postaviti podna podloga za sportska igrališta za vanjsku upotrebu. Podloga će biti UV i vodootporna, visoke gustoće, postavljena na podlogu od betona s propisanim rubnikom. Igralište će biti opremljeno sa dva koša za košarku.

Dvorana pod balonom se nalazi u blizini Gradskog bazena „Gojko Arneri“. U dvorani se trenutno kao svlačionica koristi neadekvatan prostor. Kroz projekt će se postaviti novi kontejneri koji će se koristiti kao svlačionice i skladišni prostor za opremu. Kontejneri će se postaviti uz dvoranu pod balonom i znatno olakšati korištenje dvorane svim korisnicima.

Sustav odvlaživanja/grijanja i mogućeg hlađenja će omogućiti korištenje dvorane pod balonom tijekom cijele godine. Prema sadašnjem stanju, velika kondenzacija vlage i hladnoća gotovo onemogućavaju korištenje objekta u zimskim mjesecima.

Procijenjena vrijednost investicije je 1.312.500,00 HRK.

Cijeli tekst Suglasnosti možete vidjeti OVDJE.

Komentiraj