Trajekt za Drvenik tri puta dnevno do 22.08.2010.

Sezonska trajektna linija 641 Drvenik – Dominče (Korčula) će do 22. kolovoza 2010. godine voziti tri puta dnevno.

Zbog velikog zanimanja turista te izbjegavanja mogućih gužvi i nezadovoljstava, Upravno vijeće Agencije za obalni linijski promet dalo je brodaru Jadroliniji Rijeka suglasnost na izmijenjenu plovidbenog reda na sezonskoj trajetnoj liniji 641 Drvenik – Dominče (Korčula) koji će se primjenjivati u razdoblju od 15. do 22. kolovoza 2010. godine.

To praktično znači da će se visoka plovidbena sezona sa tri povratna putovanja dnevno na ovoj liniji produljiti za tjedan dana, tj. do 22. kolovoza 2010. godine.

 

DRŽAVNA SEZONSKA TRAJEKTNA LINIJA br. 641
RED PLOVIDBE ZA 2010. GODINU

 

18.06. – 15.07
&
23.08. – 12.09.

DOMINČE

Putovanje

DRVENIK

  5:15

I

  8:30

14:30

II

17:30

 

16.07. – 22.08.

DOMINČE

Putovanje

DRVENIK
← 

  4:30

I

  7:30

10:30

II

13:30

16:30

III

19:15

Komentiraj