TZ Korčule i Pelješca u pilot projektu HTZ-a

U svim turističkim zajednicama na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu vrše se zadnji pripremni radovi za sudjelovanje u pilot projektu ovogodišnje turističke posezone kojega provodi HTZ.

.

.

.

Nedavno je Turističko vijeće HTZ donijelo odluku o izboru 22 destinacije koje će sudjelovati u razvoju i promociji atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone.Zajedničkom kandidaturom otoka Korčule i poluotoka Pelješca,uspjeli smo ispuniti uvjete i sad se operativno odrađuju pojedini zadaci za projekt u kojemu je cilj razviti turistički proizvod,koji već i postoji,ali koji će se projektom HTZ bolje promovirati.Za koji dan će se formirati stručni odbor s ljudima iz TZ i onima koji se bave turizmom,kaže Hana Turudić. Iz naše su županije Dubrovnik rivijera – kultura, vino i gastronomija,te Korčula i Pelješac – kultura, vino i gastronomija. Područje otoka Korčule i Pelješca obuhvaćaju : TZ Vela Luka,Blato,Smokvica,Korčula i Lumbarda,a Pelješac :Orebić, Trpanj,Janjina i Ston.Prema podacima HTZ,nakon postupka kandidiranja uočeno je kako su odvojene kandidature podnijele destinacije koje pripadaju logičnim turističko-geografskim cjelinama i imaju kompatibilnu ponudu, koja bi objedinjena imala veću tržišnu snagu. Polazeći od navedenog, dio turističkih destinacija naknadno je izrazio spremnost na spajanje, odnosno objedinjavanje s drugim destinacijama, čime su u konačnici formirane 22 destinacije,14 na jadranskom i 8 na kontinentalnom području.Kako Korčulansko-Pelješko područje ima ključne turističke proizvode,ovo će udruživanje moći ponuditi tržištu raznovrsniju, bogatiju,atraktivniju i konkurentniju ponudu,upravo u posezonskom razdoblju,kada je smanjena turistička potražnja,zajednički zaključuju TZ s ovog područja,uz očekivanje povećanja turističke potrošnje, a time i produženju sezone.Za ovu komunakacijsko- marketinšku kampanju,uvesti će se sustav PPS oznaka i certificiranja, kojim će biti obuhvaćeni subjekti javnog i privatnog turističkog sektora.HTZ će odabrati logotip i komercijalno ime s ciljem brendiranja PPS ponude i destinacija,uz izradu PPS internetskih stranica.HTZ najavljuje da će iskustva ovog pilot projekta poslužiti kao vrlo kvalitetna polazišna točka za planiranje pravovremene i cjelovite PPS komunikacijske kampanje u 2015.g.,uz trajni proces koji će se odvijati u destinacijama, a paralelno s kojim će se mijenjati Zakon o turističkim zajednicama.

Komentiraj