Zaključak o radnom vremenu povodom održavanja Maškaranog dočeka Pola nove godine

KLASA: 335-03/22-01/03

URBROJ: 2117-9-02-22-01

Korčula, 28. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21 ) te članka 10. stavka 1. točke 4. i članka 16. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/16) gradonačelnica  Grada Korčule, dana 28. lipnja 2022. godine donijela je   

Z A K L J U Č A K

  1. Povodom održavanja Maškaranog dočeka Pola nove godine, dana 30. lipnja 2022. godine određuje se mogućnost ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, te OPG-ima na području Grada Korčule, kasniji završetak radnog vremena i to najkasnije do 4.00 sata dana 01. srpnja 2022. godine.
  2. Sukladno odredbi točke 1. ovog Zaključka, ugostitelji na području Grada Korčule nisu u obvezi u smislu članka 15. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti podnositi posebne zahtjeve za odobrenje drukčijeg (kasnijeg završetka) radnog vremena prigodom navedene manifestacije.
  3. U okviru dozvoljenog završetka radnog vremena iz točke 1. ovog Zaključka, ugostiteljski objekti mogu puštati glazbu putem elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom, najduže do 4.00 sata, u okviru dopuštene razine buke utvrđene Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, broj 143/2021).

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Tekst Zaključka dostupan je na poveznici.