Zaključak o promjeni banke

Na temelju članka 62. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/09, 136/12 i 15/15) te članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) donosi se Z A K L J U Č A …

Na temelju članka 62. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/09, 136/12 i 15/15) te članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) donosi se

Z A K L J U Č A K

  1. Grad Korčula ima otvoreni račun preko kojeg se vode poslovi platnog prometa kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473.
  2. Grad Korčula mijenja poslovnu banku za vođenje računa i poslova platnog prometa te otvara račun za obavljanje poslova platnog prometa kod OTP banke Hrvatska d.d., iz Zadra, Domovinskog rata 3, OIB: 52508873833.
  3. Otvaranje (novog) računa kod OTP banke Hrvatska i vođenje poslova platnog prometa preko novog računa realizirat će se danom 1. siječnja 2018. godine, uz istovremeno gašenje sadašnjeg računa kod Zagrebačke banke d.d.
  4. Za potpis naloga za plaćanje ovlašćuju se gradonačelnik Andrija Fabris, i zamjenik gradonačelnika Ivan Šale, uz uvjet dostatnosti jednog potpisa na nalogu.
  5. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i financije za provedbu svih potrebnih administrativno-tehničkih poslova radi provedbe ovog Zaključka.

 

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Zaključak o promjeni banke možete pročitati na linku.