11. 09. 2012. – Audio zapis 15. sjednice Gradskog vijeća

Audio zapis 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule održane 12. rujna 2012. godine
Naziv

Trajanje

Veličina [kb]

0.1_Otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma 0:01:09 543
0.2_Aktualni sat 0:29:22 13.771
0.3_Utvrđivanje dnevnog reda 0:02:49 1.322
0.4_Ponovno utvrđivanje kvoruma 0:05:11 2.432
1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća 0:00:21 167
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća 0:00:18 143
3. Konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2012. 0:14:18 5.739
4. Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Korčule za 2011. godinu 0:06:12 2.909
5. Konačni prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule 0:14:32 6.816
6. Konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dominče“ 0:01:49 854
7. Konačni prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“ 0:06:48 3.193
8. Suglasnost na naziv natkrivenog plivačkog bazena u Korčuli 0:03:27 1.623