Fizičke prepreke za promet

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/104 URBROJ: 2138/01-2-06-1 Korčula, 2. lipnja 2006. Na temelju članka 30. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 37. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni …

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko poglavarstvo

KLASA: 022-05/06-03/104

URBROJ: 2138/01-2-06-1

Korčula, 2. lipnja 2006.

Na temelju članka 30. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 37. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/05 – pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na nastavku 23. sjednici održanom dana 2. lipnja 2006. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Radi i fizičkog sprečavanja prometovanja trgovima i ulicama u kojima je to zabranjeno i označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom, postavit će se zapreke u obliku (pokretnog) stupića, koja će se moći zaključavati i otključavati, a time po potrebi dignuti, na sljedećim lokacijama:

1/ u Šetalištu Frana Kršinića, kraj zgrade «Curać» (na početku «Engleske pijacete»), na sredini ceste;

2/ u Ulici Hrvatske bratske zajednice, kod prodavaonice «Slobodne Dalmacije» i kod kuće «Brnetić» (kod srednje staze ulaza u park), na sredini ceste;

3/ u Foši, kod prometnog znaka, na početku uspona;

4/ na početku Šetališta Petra Kanavelića, na sredini uspona.

2. Radi osiguranja opskrbe (dostave) poslovnih prostora na Trgu Petra Šegedina, na početku Obale korčulanskih brodograditelja, na Obali Vinka Paletina, u Prolazu Tri sulara i poslovnih objekata pokraj Doma kulture Liburna, a i onih koji se nalaze u Ulici HBZ, na Plokati, u Put Sv. Nikoli, u Kovačkom prolazu te u ACI marini, postavit će se preklopne rampe u prolazu (na početku) između agencije «Marko Polo Tours» i Obale Vinka Paletina, na Plokati, jedna kod restorana «Planjak» a jedna kod trgovine Borova, na Trgu Petra Šegedina, na početku mjesta gdje je označeno zabranjeno parkiranje, na dva (parkirna) mjesta (jedno za City express, a drugo za ostale poduzetnike) ispred Doma kulture Liburna (krajnje desno gledano prema Domu), na jedno parkirno mjesto ispred Doma kulture Liburna (odmah do mjesta rezervirana za invalide), na početku prolazu (strana od mora) između zgrade ACI marine i ogradnog zida autobusnog kolodvora te jednu u Put Sv. Nikole, nasuprot trgovine Sandra.

Ključevi preklopnih rampi osigurat će se poduzetnicima koji u neposrednoj blizini imaju poslovne prostore, radi dostave, koji mogu ulaziti u prostor odmah iza rampe samo radi dostave, i nakon iskrcaja odnosno ukrcaja robe, dužni su to mjesto odmah napustiti.

Poduzetnicima koji budu zlorabili danu povlasticu ili je koristili na način da bitno smetaju druge poduzetnike u dostavi bit će uskraćeno pravo korištenja mjesta za privremeno parkiranje radi dostave.

3. Ključeve za nužno otključavanje, osim komunalnog redara i pomoćnika komunalnog redara, osigurat će se i službi HMP Doma zdravlja, Policiji i vatrogascima, tj. DVD-u Korčula i KTD-u «Hober», koji su dužni nakon intervencije i izlaska iz zone zabrane prometa, ponovno vratiti zapreku iz točke 1. ovog zaključka..

4. Za potrebe opskrbe poslovnih prostora, Grad Korčula će osigurati otvaranje i zatvaranje ulica iz točke 1. ovog zaključka, na način da će se od 6,30 sati do 9,00 sati iste biti otvorene za ulazak i izlazak radi opskrbe, bilo da će otključavanje i zaključavanje neposredno izvršavati službenici Grada Korčule ili će se poduzetniku osigurati ključ.

Poduzetnicima kojima se povjeri ključ, a koji budu dostavu radili izvan vremena iz prethodnog stavka, ili ostavljali svoja vozila unutar zone zabrane prometa, a da za to nemaju posebnu dozvolu, uskratit će im se pravo ulaska u predmetne ulice, a propuštanje za izlazak naplaćivat će se plaćanjem posebne naknade od 100,00 kn, ukoliko vozilo ne bude premješteno.

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.