Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru nad radom tijela Grada Korčule

Grad Korčula zaprimio je zapisnik 7. veljače 2024. godine.

Temeljem odredbi članka 22. podstavka 1. i članka 24. stavka 1. i stavka 2. Zakona o upravnoj inspekciji (“Narodne novine”, broj 15/18 i 98/19) dana 30. kolovoza 2023. godine proveden je neposredni inspekcijski nadzor nad radom tijela Grada Korčule, o čemu je sastavljen zapisnik.

  • Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru nad radom tijela Grada Korčule možete preuzeti na poveznici.